Su Arıtma Cihazı

Su arıtma, günümüz teknolojisini kullanarak ev ve iş yerlerinde musluklardan akan suyu içilebilir hale getirmek için kullanılan sistemler olarak tanımlanabilir. Bugün, gelişen teknolojiyle birlikte su arıtma sistemlerinin büyük bir bölümü, nano-teknoloji prensibi ile çalışmaktadır. Bu sistemlerin çalışma şeklinde çoğunlukla temel prensip olarak ters osmos kullanılmaktadır. Su arıtma sistemleri içerinde önemli bir yere sahip olan ters osmos prensibi, özellikle tamamen arıtılmış ve saf halde, kullanım dışı olan suyu önlemek için üretilmiştir. Yani, içme ve diğer amaçlar ile kullandığımız suda bazı önemli mineraller bulunmaktadır. Bu minerallerin bir kısmı gerekli iken bir kısmı gereksizdir. Ters osmos olarak tanımlanan sistem içerisinde üretilmiş olan cihazların filtre sistemleri, önemli ve yararlı minerallerin geçişine izin vermektedir. Buda kullanılan suyun daha nitelikli ve yararlı olmasını sağlamaktadır.

su arıtma sistemi çalışma prensibi

Su arıtma cihazları çalışma prensibi nasıldır?
Bugün gelişen teknolojiyle birlikte su arıtma sistemleri daha iyi ve kullanılabilir su arıtımı yapmaktadır. Nitelikli olarak tanımlayabileceğimiz bu arıtım sayesinde su öncelikle ön filtrasyona tabi tutulmaktadır. İlk aşamada su içerisinde beş mikrondan daha büyük olan partiküllerin tamamı yok edilmektedir. İkinci aşamada ise su aktif karbon filtre ile temizliğe tabi tutulmaktadır. Aktif karbon filtrenin temel görevi suda bulunan kötü koku ve tadın yok edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kullanım suyunda yer alan klorda bu şekilde sudan ayrılmaktadır. Aktif karbon filtreden sonra 3. aşamada bir mikron boyutunda partiküllerin temizliği için su bir diğer filtreye yönlendirilmekte ve burada daha önce filtre edilmemiş olan partiküller temizlenmektedir. Su arıtma sistemlerinde bir diğer önemli konu ise, suda çözünemeyen arsenik, sodyum, asbest, nitrat ve kurşun gibi partiküllerin filtre edilmesi yani temizlenmesidir. Ters osmos olarak adlandırılan bu sistem içerisinde su son aşamaya girmiş ve kullanıma hazırdır.